ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\matrix{\list{\list{2}{3}}{\list{5}{4}}} - \matrix{\list{\list{0}{3}}{\list{1}{5}}} $
หาค่า
Tick mark Image
คำนวณดีเทอร์มิแนนต์
Tick mark Image

แชร์

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)-\left(\begin{matrix}0&3\\1&5\end{matrix}\right)
คุณสามารถเพิ่ม หรือลบสองเมทริกซ์ถ้าทั้งสองเมทริกซ์มีจำนวนแถวและคอลัมน์เดียวกันเท่านั้น
\left(\begin{matrix}2&3-3\\5-1&4-5\end{matrix}\right)
เมื่อต้องการลบสองเมทริกซ์ ให้ลบองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
\left(\begin{matrix}2&0\\5-1&4-5\end{matrix}\right)
ลบ 3 จาก 3
\left(\begin{matrix}2&0\\4&4-5\end{matrix}\right)
ลบ 1 จาก 5
\left(\begin{matrix}2&0\\4&-1\end{matrix}\right)
ลบ 5 จาก 4