ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
คำนวณดีเทอร์มิแนนต์
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

det(\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right))
หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
2\times 4-3\times 5
สำหรับเมทริกซ์ 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) ดีเทอร์มิแนนต์คือ ad-bc
8-3\times 5
คูณ 2 ด้วย 4
8-15
คูณ 3 ด้วย 5
-7
ลบ 15 จาก 8