ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
คำนวณดีเทอร์มิแนนต์
Tick mark Image

แชร์

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)+\left(\begin{matrix}2&0\\-1&1\end{matrix}\right)
คุณสามารถเพิ่ม หรือลบสองเมทริกซ์ถ้าทั้งสองเมทริกซ์มีจำนวนแถวและคอลัมน์เดียวกันเท่านั้น
\left(\begin{matrix}2+2&3\\5-1&4+1\end{matrix}\right)
เมื่อต้องการเพิ่มสองเมทริกซ์ ให้เพิ่มองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
\left(\begin{matrix}4&3\\5-1&4+1\end{matrix}\right)
เพิ่ม 2 ไปยัง 2
\left(\begin{matrix}4&3\\4&4+1\end{matrix}\right)
เพิ่ม 5 ไปยัง -1
\left(\begin{matrix}4&3\\4&5\end{matrix}\right)
เพิ่ม 4 ไปยัง 1