Przejdź do głównej zawartości
Oblicz
Tick mark Image
Transponuj macierz
Tick mark Image

Udostępnij

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}2&0&3\\-1&1&5\end{matrix}\right)
Mnożenie macierzy jest zdefiniowane, jeśli liczba kolumn pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&&\\&&\end{matrix}\right)
Pomnóż każdy element pierwszego wiersza pierwszej macierzy przez odpowiedni element pierwszej kolumny drugiej macierzy, a następnie dodaj te iloczyny, aby uzyskać element w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie macierzy iloczynu.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&3&2\times 3+3\times 5\\5\times 2+4\left(-1\right)&4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
Pozostałe elementy macierzy iloczynu wyznacza się w ten sam sposób.
\left(\begin{matrix}4-3&3&6+15\\10-4&4&15+20\end{matrix}\right)
Uprość każdy element przez pomnożenie poszczególnych czynników.
\left(\begin{matrix}1&3&21\\6&4&35\end{matrix}\right)
Sumuj poszczególne elementy macierzy.