Skip to main content
$\integral{(\fraction{1}{x})}{x} $
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

\ln(|x|)
Gebruik \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln(|x|) uit de tabel met algemene integralen om het resultaat te verkrijgen.
\ln(|x|)+С
Als F\left(x\right) een primitieve functie is van f\left(x\right), wordt de set van alle antiderivatives van f\left(x\right) gegeven door F\left(x\right)+C. Voeg daarom de constante van integratie C\in \mathrm{R} toe aan het resultaat.