Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y, z
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\left(y+2z\right)-z=7
Dosaďte y+2z za x v rovnici 3x-z=7.
y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}y
Vyřešte y z druhé rovnice a z ze třetí rovnice.
z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z\right)
Dosaďte \frac{7}{3}-\frac{5}{3}z za y v rovnici z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}y.
z=2
Vyřešte z z rovnice z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z\right).
y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}\times 2
Dosaďte 2 za z v rovnici y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z.
y=-1
Vypočítejte y z y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}\times 2.
x=-1+2\times 2
Dosaďte -1 za y a 2 za z v rovnici x=y+2z.
x=3
Vypočítejte x z x=-1+2\times 2.
x=3 y=-1 z=2
Systém je teď vyřešený.