Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x=\frac{24}{3}
Zvažte použití první rovnice. Vydělte obě strany hodnotou 3.
x=8
Vydělte číslo 24 číslem 3 a dostanete 8.
8+3y=17
Zvažte použití druhé rovnice. Vložte do rovnice známé hodnoty proměnné.
3y=17-8
Odečtěte 8 od obou stran.
3y=9
Odečtěte 8 od 17 a dostanete 9.
y=\frac{9}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
y=3
Vydělte číslo 9 číslem 3 a dostanete 3.
x=8 y=3
Systém je teď vyřešený.