ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\squareroot{196} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

14
คำนวณรากที่สองของ 196 และได้ 14