Skip to main content
cotangent, x
Calculați derivata în funcție de x
Tick mark Image
Evaluați
Tick mark Image
Grafic

Partajați

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\cos(x)}{\sin(x)})
Utilizați definiția cotangentei.
\frac{\sin(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos(x))-\cos(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(x))}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
Pentru orice două funcții diferențiabile, derivata câtului celor două funcții este numitorul înmulțit cu derivata numărătorului, minus numărătorul înmulțit cu derivata numitorului, totul împărțit la numitorul la pătrat.
\frac{\sin(x)\left(-\sin(x)\right)-\cos(x)\cos(x)}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
Derivata lui sin(x) este cos(x) și derivata lui cos(x) este −sin(x).
-\frac{\left(\sin(x)\right)^{2}+\left(\cos(x)\right)^{2}}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
Simplificați.
-\frac{1}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
Folosiți identitatea lui Pitagora.
-\left(\csc(x)\right)^{2}
Utilizați definiția cosecantei.