Direct la conținutul principal
Descompunere în factori
Tick mark Image
Evaluați
Tick mark Image
Grafic

Probleme similare din căutarea web

Partajați

2\left(x^{2}-4x-12\right)
Scoateți factorul comun 2.
a+b=-4 ab=1\left(-12\right)=-12
Să luăm x^{2}-4x-12. Descompuneți expresia în factori prin grupare. Mai întâi, expresia trebuie să fie rescrisă ca x^{2}+ax+bx-12. Pentru a găsi a și b, configurați un sistem care să fie rezolvat.
1,-12 2,-6 3,-4
Deoarece ab este negativ, a și b au semne opuse. Deoarece a+b este negativ, numărul negativ are o valoare absolută mai mare decât pozitivul. Enumerați toate perechile întregi care oferă -12 de produs.
1-12=-11 2-6=-4 3-4=-1
Calculați suma pentru fiecare pereche.
a=-6 b=2
Soluția este perechea care dă suma de -4.
\left(x^{2}-6x\right)+\left(2x-12\right)
Rescrieți x^{2}-4x-12 ca \left(x^{2}-6x\right)+\left(2x-12\right).
x\left(x-6\right)+2\left(x-6\right)
Scoateți scoateți factorul x din primul și 2 din cel de-al doilea grup.
\left(x-6\right)\left(x+2\right)
Scoateți termenul comun x-6 prin utilizarea proprietății de distributivitate.
2\left(x-6\right)\left(x+2\right)
Rescrieți expresia completă descompusă în factori.
2x^{2}-8x-24=0
Polinomul de gradul doi se poate descompune în factori folosind transformarea ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), unde x_{1} și x_{2} sunt soluțiile ecuației de gradul doi ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 2\left(-24\right)}}{2\times 2}
Toate ecuațiile de forma ax^{2}+bx+c=0 pot fi rezolvate utilizând formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea oferă două soluții, una atunci când operația ± este de adunare și una atunci când este de scădere.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-4\times 2\left(-24\right)}}{2\times 2}
Ridicați -8 la pătrat.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-8\left(-24\right)}}{2\times 2}
Înmulțiți -4 cu 2.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64+192}}{2\times 2}
Înmulțiți -8 cu -24.
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{256}}{2\times 2}
Adunați 64 cu 192.
x=\frac{-\left(-8\right)±16}{2\times 2}
Aflați rădăcina pătrată pentru 256.
x=\frac{8±16}{2\times 2}
Opusul lui -8 este 8.
x=\frac{8±16}{4}
Înmulțiți 2 cu 2.
x=\frac{24}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{8±16}{4} atunci când ± este plus. Adunați 8 cu 16.
x=6
Împărțiți 24 la 4.
x=-\frac{8}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{8±16}{4} atunci când ± este minus. Scădeți 16 din 8.
x=-2
Împărțiți -8 la 4.
2x^{2}-8x-24=2\left(x-6\right)\left(x-\left(-2\right)\right)
Descompuneți în factori expresia inițială utilizând ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Înlocuiți x_{1} cu 6 și x_{2} cu -2.
2x^{2}-8x-24=2\left(x-6\right)\left(x+2\right)
Simplificați toate expresiile formei p-\left(-q\right) la p+q.