Direct la conținutul principal
Rezolvați pentru x
Tick mark Image
Grafic

Probleme similare din căutarea web

Partajați

2x^{2}-2x-12-28=0
Scădeți 28 din ambele părți.
2x^{2}-2x-40=0
Scădeți 28 din -12 pentru a obține -40.
x^{2}-x-20=0
Se împart ambele părți la 2.
a+b=-1 ab=1\left(-20\right)=-20
Pentru a rezolva ecuația, descompuneți în factori partea stângă prin grupare. În primul rând, partea stângă trebuie să fie rescrisă ca x^{2}+ax+bx-20. Pentru a găsi a și b, configurați un sistem care să fie rezolvat.
1,-20 2,-10 4,-5
Deoarece ab este negativ, a și b au semne opuse. Deoarece a+b este negativ, numărul negativ are o valoare absolută mai mare decât pozitivul. Enumerați toate perechile întregi care oferă -20 de produs.
1-20=-19 2-10=-8 4-5=-1
Calculați suma pentru fiecare pereche.
a=-5 b=4
Soluția este perechea care dă suma de -1.
\left(x^{2}-5x\right)+\left(4x-20\right)
Rescrieți x^{2}-x-20 ca \left(x^{2}-5x\right)+\left(4x-20\right).
x\left(x-5\right)+4\left(x-5\right)
Scoateți scoateți factorul x din primul și 4 din cel de-al doilea grup.
\left(x-5\right)\left(x+4\right)
Scoateți termenul comun x-5 prin utilizarea proprietății de distributivitate.
x=5 x=-4
Pentru a găsi soluții de ecuație, rezolvați x-5=0 și x+4=0.
2x^{2}-2x-12=28
Toate ecuațiile de forma ax^{2}+bx+c=0 pot fi rezolvate utilizând formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea oferă două soluții, una atunci când operația ± este de adunare și una atunci când este de scădere.
2x^{2}-2x-12-28=28-28
Scădeți 28 din ambele părți ale ecuației.
2x^{2}-2x-12-28=0
Scăderea 28 din el însuși are ca rezultat 0.
2x^{2}-2x-40=0
Scădeți 28 din -12.
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{\left(-2\right)^{2}-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
Această ecuație este în formă standard: ax^{2}+bx+c=0. Înlocuiți a cu 2, b cu -2 și c cu -40 în formula rădăcinilor ecuațiilor de gradul al doilea, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-4\times 2\left(-40\right)}}{2\times 2}
Ridicați -2 la pătrat.
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-8\left(-40\right)}}{2\times 2}
Înmulțiți -4 cu 2.
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+320}}{2\times 2}
Înmulțiți -8 cu -40.
x=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{324}}{2\times 2}
Adunați 4 cu 320.
x=\frac{-\left(-2\right)±18}{2\times 2}
Aflați rădăcina pătrată pentru 324.
x=\frac{2±18}{2\times 2}
Opusul lui -2 este 2.
x=\frac{2±18}{4}
Înmulțiți 2 cu 2.
x=\frac{20}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{2±18}{4} atunci când ± este plus. Adunați 2 cu 18.
x=5
Împărțiți 20 la 4.
x=-\frac{16}{4}
Acum rezolvați ecuația x=\frac{2±18}{4} atunci când ± este minus. Scădeți 18 din 2.
x=-4
Împărțiți -16 la 4.
x=5 x=-4
Ecuația este rezolvată acum.
2x^{2}-2x-12=28
Ecuațiile de gradul doi ca aceasta pot fi rezolvate prin completarea pătratului. Pentru a completa pătratul, ecuația trebuie mai întâi să fie sub forma x^{2}+bx=c.
2x^{2}-2x-12-\left(-12\right)=28-\left(-12\right)
Adunați 12 la ambele părți ale ecuației.
2x^{2}-2x=28-\left(-12\right)
Scăderea -12 din el însuși are ca rezultat 0.
2x^{2}-2x=40
Scădeți -12 din 28.
\frac{2x^{2}-2x}{2}=\frac{40}{2}
Se împart ambele părți la 2.
x^{2}+\left(-\frac{2}{2}\right)x=\frac{40}{2}
Împărțirea la 2 anulează înmulțirea cu 2.
x^{2}-x=\frac{40}{2}
Împărțiți -2 la 2.
x^{2}-x=20
Împărțiți 40 la 2.
x^{2}-x+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}=20+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}
Împărțiți -1, coeficientul termenului x, la 2 pentru a obține -\frac{1}{2}. Apoi, adunați pătratul lui -\frac{1}{2} la ambele părți ale ecuației. Acest pas face din partea stângă a ecuației un pătrat perfect.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=20+\frac{1}{4}
Ridicați -\frac{1}{2} la pătrat, calculând pătratul pentru numărătorul și numitorul fracției.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=\frac{81}{4}
Adunați 20 cu \frac{1}{4}.
\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{81}{4}
Factorul x^{2}-x+\frac{1}{4}. În general, când x^{2}+bx+c este un pătrat perfect, acesta poate fi descompus întotdeauna în factori ca \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{81}{4}}
Aflați rădăcina pătrată pentru ambele părți ale ecuației.
x-\frac{1}{2}=\frac{9}{2} x-\frac{1}{2}=-\frac{9}{2}
Simplificați.
x=5 x=-4
Adunați \frac{1}{2} la ambele părți ale ecuației.