Skip to main content
m, e, a, n, left parenthesis, 12, comma, 16, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

12+16=28
Tel eerst de getallen bij elkaar op om het gemiddelde van de reeks 12,16 te berekenen.
\frac{28}{2}=14
U kunt het gemiddelde van de reeks 12,16 berekenen door de som van de bijbehorende getallen te delen door het aantal getallen in de reeks, in dit geval 2.