Skip to main content
m, e, a, n, left parenthesis, 11, comma, 24, comma, 34, comma, 45, comma, 56, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

11+24+34+45+56=170
Tel eerst de getallen bij elkaar op om het gemiddelde van de reeks 11,24,34,45,56 te berekenen.
\frac{170}{5}=34
U kunt het gemiddelde van de reeks 11,24,34,45,56 berekenen door de som van de bijbehorende getallen te delen door het aantal getallen in de reeks, in dit geval 5.