Skip to main content
m, e, a, n, left parenthesis, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, comma, 6, comma, 7, comma, 8, comma, 9, comma, 10, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55
Tel eerst de getallen bij elkaar op om het gemiddelde van de reeks 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 te berekenen.
\frac{55}{10}=\frac{11}{2}
U kunt het gemiddelde van de reeks 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 berekenen door de som van de bijbehorende getallen te delen door het aantal getallen in de reeks, in dit geval 10.