Skip to main content
$\derivative{x}{(6 \exponential{x}{2})} $
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

2\times 6x^{2-1}
De afgeleide van ax^{n} is nax^{n-1}.
12x^{2-1}
Vermenigvuldig 2 met 6.
12x^{1}
Trek 1 af van 2.
12x
Voor elke term t, t^{1}=t.