Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2+1}{2}\times \frac{3\times 5+4}{5}
Vynásobením 1 a 2 získáte 2.
\frac{3}{2}\times \frac{3\times 5+4}{5}
Sečtením 2 a 1 získáte 3.
\frac{3}{2}\times \frac{15+4}{5}
Vynásobením 3 a 5 získáte 15.
\frac{3}{2}\times \frac{19}{5}
Sečtením 15 a 4 získáte 19.
\frac{3\times 19}{2\times 5}
Vynásobte zlomek \frac{3}{2} zlomkem \frac{19}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{57}{10}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{3\times 19}{2\times 5}.