Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2+1}{2}+\frac{3\times 5+4}{5}
Vynásobením 1 a 2 získáte 2.
\frac{3}{2}+\frac{3\times 5+4}{5}
Sečtením 2 a 1 získáte 3.
\frac{3}{2}+\frac{15+4}{5}
Vynásobením 3 a 5 získáte 15.
\frac{3}{2}+\frac{19}{5}
Sečtením 15 a 4 získáte 19.
\frac{15}{10}+\frac{38}{10}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 5 je 10. Převeďte \frac{3}{2} a \frac{19}{5} na zlomky se jmenovatelem 10.
\frac{15+38}{10}
Vzhledem k tomu, že \frac{15}{10} a \frac{38}{10} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{53}{10}
Sečtením 15 a 38 získáte 53.