Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: a
Tick mark Image
Vyřešte pro: b
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

ab-2a=3b
S využitím distributivnosti vynásobte číslo a číslem b-2.
\left(b-2\right)a=3b
Slučte všechny členy obsahující a.
\frac{\left(b-2\right)a}{b-2}=\frac{3b}{b-2}
Vydělte obě strany hodnotou b-2.
a=\frac{3b}{b-2}
Dělení číslem b-2 ruší násobení číslem b-2.
ab-2a=3b
S využitím distributivnosti vynásobte číslo a číslem b-2.
ab-2a-3b=0
Odečtěte 3b od obou stran.
ab-3b=2a
Přidat 2a na obě strany. Po přičtení hodnoty nula dostaneme původní hodnotu.
\left(a-3\right)b=2a
Slučte všechny členy obsahující b.
\frac{\left(a-3\right)b}{a-3}=\frac{2a}{a-3}
Vydělte obě strany hodnotou a-3.
b=\frac{2a}{a-3}
Dělení číslem a-3 ruší násobení číslem a-3.