Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: r
Tick mark Image
Vyřešte pro: s
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3r+6s=2t-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem r+2s.
3r=2t-4-6s
Odečtěte 6s od obou stran.
3r=-6s+2t-4
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{3r}{3}=\frac{-6s+2t-4}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
r=\frac{-6s+2t-4}{3}
Dělení číslem 3 ruší násobení číslem 3.
r=\frac{2t}{3}-2s-\frac{4}{3}
Vydělte číslo -4+2t-6s číslem 3.
3r+6s=2t-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem r+2s.
6s=2t-4-3r
Odečtěte 3r od obou stran.
6s=-3r+2t-4
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{6s}{6}=\frac{-3r+2t-4}{6}
Vydělte obě strany hodnotou 6.
s=\frac{-3r+2t-4}{6}
Dělení číslem 6 ruší násobení číslem 6.
s=\frac{t}{3}-\frac{r}{2}-\frac{2}{3}
Vydělte číslo 2t-4-3r číslem 6.