Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: a
Tick mark Image
Vyřešte pro: b
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3a=cb
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou b.
3a=bc
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{3a}{3}=\frac{bc}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
a=\frac{bc}{3}
Dělení číslem 3 ruší násobení číslem 3.
3a=cb
Proměnná b se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou b.
cb=3a
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
\frac{cb}{c}=\frac{3a}{c}
Vydělte obě strany hodnotou c.
b=\frac{3a}{c}
Dělení číslem c ruší násobení číslem c.
b=\frac{3a}{c}\text{, }b\neq 0
Proměnná b se nemůže rovnat 0.