Skip to main content
$\fraction{7 x}{x - 6} / \fraction{x}{3 \exponential{(x - 6)}{2}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{7x\times 3\left(x-6\right)^{2}}{\left(x-6\right)x}
Vydělte číslo \frac{7x}{x-6} zlomkem \frac{x}{3\left(x-6\right)^{2}} tak, že číslo \frac{7x}{x-6} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{x}{3\left(x-6\right)^{2}}.
3\times 7\left(x-6\right)
Vykraťte x\left(x-6\right) v čitateli a jmenovateli.
21\left(x-6\right)
Vynásobením 3 a 7 získáte 21.
21x-126
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 21 číslem x-6.
\frac{7x\times 3\left(x-6\right)^{2}}{\left(x-6\right)x}
Vydělte číslo \frac{7x}{x-6} zlomkem \frac{x}{3\left(x-6\right)^{2}} tak, že číslo \frac{7x}{x-6} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{x}{3\left(x-6\right)^{2}}.
3\times 7\left(x-6\right)
Vykraťte x\left(x-6\right) v čitateli a jmenovateli.
21\left(x-6\right)
Vynásobením 3 a 7 získáte 21.
21x-126
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 21 číslem x-6.