Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{24\left(3x+1\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}+\frac{15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro x-3 a 3x+1 je \left(x-3\right)\left(3x+1\right). Vynásobte číslo \frac{24}{x-3} číslem \frac{3x+1}{3x+1}. Vynásobte číslo \frac{15}{3x+1} číslem \frac{x-3}{x-3}.
\frac{24\left(3x+1\right)+15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{24\left(3x+1\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)} a \frac{15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{72x+24+15x-45}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
Proveďte násobení ve výrazu 24\left(3x+1\right)+15\left(x-3\right).
\frac{87x-21}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
Slučte stejné členy ve výrazu 72x+24+15x-45.
\frac{87x-21}{3x^{2}-8x-3}
Roznásobte \left(x-3\right)\left(3x+1\right).