Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

a+b=5 ab=1\left(-24\right)=-24
Rozložte výraz vytýkáním. Nejdříve je nutné ho přepsat jako: y^{2}+ay+by-24. Pokud chcete najít a a b, nastavte systém, který se má vyřešit.
-1,24 -2,12 -3,8 -4,6
Vzhledem k tomu, že výraz ab je záporný, mají hodnoty a a b opačné znaménko. Vzhledem k tomu, že výraz a+b je kladný, má kladné číslo vyšší absolutní hodnotu než záporné číslo. Uveďte všechny celočíselné páry, které dávají -24 produktu.
-1+24=23 -2+12=10 -3+8=5 -4+6=2
Vypočtěte součet pro jednotlivé dvojice.
a=-3 b=8
Řešením je dvojice se součtem 5.
\left(y^{2}-3y\right)+\left(8y-24\right)
Zapište y^{2}+5y-24 jako: \left(y^{2}-3y\right)+\left(8y-24\right).
y\left(y-3\right)+8\left(y-3\right)
Vytkněte y z první závorky a 8 z druhé závorky.
\left(y-3\right)\left(y+8\right)
Vytkněte společný člen y-3 s využitím distributivnosti.
y^{2}+5y-24=0
Kvadratický mnohočlen můžete rozložit pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), kde x_{1} a x_{2} jsou řešení kvadratické rovnice ax^{2}+bx+c=0.
y=\frac{-5±\sqrt{5^{2}-4\left(-24\right)}}{2}
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
y=\frac{-5±\sqrt{25-4\left(-24\right)}}{2}
Umocněte číslo 5 na druhou.
y=\frac{-5±\sqrt{25+96}}{2}
Vynásobte číslo -4 číslem -24.
y=\frac{-5±\sqrt{121}}{2}
Přidejte uživatele 25 do skupiny 96.
y=\frac{-5±11}{2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 121.
y=\frac{6}{2}
Teď vyřešte rovnici y=\frac{-5±11}{2}, když ± je plus. Přidejte uživatele -5 do skupiny 11.
y=3
Vydělte číslo 6 číslem 2.
y=-\frac{16}{2}
Teď vyřešte rovnici y=\frac{-5±11}{2}, když ± je minus. Odečtěte číslo 11 od čísla -5.
y=-8
Vydělte číslo -16 číslem 2.
y^{2}+5y-24=\left(y-3\right)\left(y-\left(-8\right)\right)
Rozložte původní výraz pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Nahraďte 3 za x_{1} a -8 za x_{2}.
y^{2}+5y-24=\left(y-3\right)\left(y+8\right)
Zjednodušte všechny výrazy ve tvaru p-\left(-q\right) na p+q.