Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

8x+2y=46,7x+3y=47
Pokud chcete dvojici rovnic řešit pomocí dosazování, vyřešte nejdříve jednu proměnnou v jedné z rovnic. Výsledek této proměnné pak dosaďte do druhé rovnice.
8x+2y=46
Zvolte jednu z rovnice a vyřešit ji x izolováním x na levé straně rovnice.
8x=-2y+46
Odečtěte hodnotu 2y od obou stran rovnice.
x=\frac{1}{8}\left(-2y+46\right)
Vydělte obě strany hodnotou 8.
x=-\frac{1}{4}y+\frac{23}{4}
Vynásobte číslo \frac{1}{8} číslem -2y+46.
7\left(-\frac{1}{4}y+\frac{23}{4}\right)+3y=47
Dosaďte \frac{-y+23}{4} za x ve druhé rovnici, 7x+3y=47.
-\frac{7}{4}y+\frac{161}{4}+3y=47
Vynásobte číslo 7 číslem \frac{-y+23}{4}.
\frac{5}{4}y+\frac{161}{4}=47
Přidejte uživatele -\frac{7y}{4} do skupiny 3y.
\frac{5}{4}y=\frac{27}{4}
Odečtěte hodnotu \frac{161}{4} od obou stran rovnice.
y=\frac{27}{5}
Vydělte obě strany rovnice hodnotou \frac{5}{4}, což je totéž jako vynásobení obou stran převráceným zlomkem.
x=-\frac{1}{4}\times \frac{27}{5}+\frac{23}{4}
V rovnici x=-\frac{1}{4}y+\frac{23}{4} dosaďte y za proměnnou \frac{27}{5}. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
x=-\frac{27}{20}+\frac{23}{4}
Vynásobte zlomek -\frac{1}{4} zlomkem \frac{27}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem. Pokud je to možné, zlomek pak co nejvíce vykraťte.
x=\frac{22}{5}
Připočítejte \frac{23}{4} ke -\frac{27}{20} zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
x=\frac{22}{5},y=\frac{27}{5}
Systém je teď vyřešený.
8x+2y=46,7x+3y=47
Rovnice přepište do standardního tvaru a pomocí matic pak vyřešte soustavu rovnic.
\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
Napište rovnice ve tvaru matic.
inverse(\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
Vynásobte rovnici zleva inverzní maticí matice \left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
V případě součinu matice a její inverzní matice dostaneme jednotkovou matici.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}8&2\\7&3\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
Násobení matice na levé straně rovnice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{3}{8\times 3-2\times 7}&-\frac{2}{8\times 3-2\times 7}\\-\frac{7}{8\times 3-2\times 7}&\frac{8}{8\times 3-2\times 7}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
Inverzní maticí matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je matice \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right), maticovou rovnici je proto možné přepsat do podoby úlohy násobení matic.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{3}{10}&-\frac{1}{5}\\-\frac{7}{10}&\frac{4}{5}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}46\\47\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{3}{10}\times 46-\frac{1}{5}\times 47\\-\frac{7}{10}\times 46+\frac{4}{5}\times 47\end{matrix}\right)
Vynásobte matice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{22}{5}\\\frac{27}{5}\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
x=\frac{22}{5},y=\frac{27}{5}
Extrahuje prvky matice x a y.
8x+2y=46,7x+3y=47
Pokud chcete rovnici vyřešit eliminací, koeficienty jedné z proměnných musí být v obou rovnicích stejné, aby se při odečítání jedné rovnice od druhé proměnná odstranila.
7\times 8x+7\times 2y=7\times 46,8\times 7x+8\times 3y=8\times 47
Pokud chcete, aby byly členy 8x a 7x stejné, vynásobte všechny členy na obou stranách první rovnice číslem 7 a všechny členy na obou stranách druhé rovnice číslem 8.
56x+14y=322,56x+24y=376
Proveďte zjednodušení.
56x-56x+14y-24y=322-376
Odečtěte rovnici 56x+24y=376 od rovnice 56x+14y=322 tak, že odečtete stejné členy na každé straně rovnice.
14y-24y=322-376
Přidejte uživatele 56x do skupiny -56x. Členy 56x a -56x se vykrátí, takže v rovnici zůstane jen jedna proměnná, kterou je možné vypočítat.
-10y=322-376
Přidejte uživatele 14y do skupiny -24y.
-10y=-54
Přidejte uživatele 322 do skupiny -376.
y=\frac{27}{5}
Vydělte obě strany hodnotou -10.
7x+3\times \frac{27}{5}=47
V rovnici 7x+3y=47 dosaďte y za proměnnou \frac{27}{5}. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
7x+\frac{81}{5}=47
Vynásobte číslo 3 číslem \frac{27}{5}.
7x=\frac{154}{5}
Odečtěte hodnotu \frac{81}{5} od obou stran rovnice.
x=\frac{22}{5}
Vydělte obě strany hodnotou 7.
x=\frac{22}{5},y=\frac{27}{5}
Systém je teď vyřešený.