Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3x+4=y
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
3x=y-4
Odečtěte 4 od obou stran.
\frac{3x}{3}=\frac{y-4}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
x=\frac{y-4}{3}
Dělení číslem 3 ruší násobení číslem 3.