Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Transponovat matici
Tick mark Image

Sdílet

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}2&0&3\\-1&1&5\end{matrix}\right)
Násobení matic je definováno v případě, že se počet sloupců v první matici rovná počtu řádků ve druhé matici.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&&\\&&\end{matrix}\right)
Vynásobte každý prvek na prvním řádku první matice odpovídajícím prvkem v prvním sloupci druhé matice. Sečtením těchto součinů pak dostanete prvek prvního řádku v prvním sloupci matice součinů.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&3&2\times 3+3\times 5\\5\times 2+4\left(-1\right)&4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
Ostatní prvky matice součinu získáte stejným způsobem.
\left(\begin{matrix}4-3&3&6+15\\10-4&4&15+20\end{matrix}\right)
Každý prvek zjednodušte vynásobením jednotlivých členů.
\left(\begin{matrix}1&3&21\\6&4&35\end{matrix}\right)
Sečtěte všechny prvky matice.