Přejít k hlavnímu obsahu
$y = \exponential{h}{-1} (x) $
Vyřešte pro: h
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

h^{-1}x=y
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
\frac{1}{h}x=y
Změňte pořadí členů.
1x=yh
Proměnná h se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou h.
yh=1x
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
hy=x
Změňte pořadí členů.
yh=x
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{yh}{y}=\frac{x}{y}
Vydělte obě strany hodnotou y.
h=\frac{x}{y}
Dělení číslem y ruší násobení číslem y.
h=\frac{x}{y}\text{, }h\neq 0
Proměnná h se nemůže rovnat 0.
h^{-1}x=y
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
\frac{1}{h}x=y
Změňte pořadí členů.
1x=yh
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou h.
x=hy
Změňte pořadí členů.