Přejít k hlavnímu obsahu
$y = 4 + \fraction{2}{1 - x} $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

y\left(-x+1\right)=\left(-x+1\right)\times 4+2
Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě 1, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou -x+1.
-yx+y=\left(-x+1\right)\times 4+2
S využitím distributivnosti vynásobte číslo y číslem -x+1.
-yx+y=-4x+4+2
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -x+1 číslem 4.
-yx+y=-4x+6
Sečtením 4 a 2 získáte 6.
-yx+y+4x=6
Přidat 4x na obě strany.
-yx+4x=6-y
Odečtěte y od obou stran.
\left(-y+4\right)x=6-y
Slučte všechny členy obsahující x.
\left(4-y\right)x=6-y
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{\left(4-y\right)x}{4-y}=\frac{6-y}{4-y}
Vydělte obě strany hodnotou -y+4.
x=\frac{6-y}{4-y}
Dělení číslem -y+4 ruší násobení číslem -y+4.
x=\frac{6-y}{4-y}\text{, }x\neq 1
Proměnná x se nemůže rovnat 1.