Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

y=\left(x^{2}+14x+49\right)\left(x+3\right)+35
Rozviňte výraz \left(x+7\right)^{2} podle binomické věty \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}.
y=x^{3}+17x^{2}+91x+147+35
S využitím distributivnosti vynásobte číslo x^{2}+14x+49 číslem x+3 a slučte stejné členy.
y=x^{3}+17x^{2}+91x+182
Sečtením 147 a 35 získáte 182.