Přejít k hlavnímu obsahu
$y = -\fraction{1}{4} - 4 $
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Přiřadit y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

y=-\frac{1}{4}-\frac{16}{4}
Umožňuje převést 4 na zlomek \frac{16}{4}.
y=\frac{-1-16}{4}
Vzhledem k tomu, že -\frac{1}{4} a \frac{16}{4} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
y=-\frac{17}{4}
Odečtěte 16 od -1 a dostanete -17.