Přejít k hlavnímu obsahu
$x - 3 + \fraction{4}{\exponential{(x)}{2}} = 0 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{2}x+x^{2}\left(-3\right)+4=0
Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou x^{2}.
x^{3}+x^{2}\left(-3\right)+4=0
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 2 a 1 získáte 3.
x^{3}-3x^{2}+4=0
Změňte uspořádání rovnice do standardního tvaru. Členy seřaďte od největší mocniny po nejmenší.
±4,±2,±1
Podle věty o racionálních kořenech jsou všechny racionální kořeny polynomu ve tvaru \frac{p}{q}, kde p je dělitelem konstantního členu 4 a q je dělitelem vedoucího koeficientu 1. Uveďte všechny kandidáty \frac{p}{q}
x=-1
Najděte jeden takový kořen tak, že vyzkoušíte všechny celočíselné hodnoty od nejmenší hodnoty po absolutní hodnotu. Pokud žádné celočíselné kořeny nenajdete, vyzkoušejte zlomky.
x^{2}-4x+4=0
Podle definice kořenového činitele představuje x-k kořenový činitel polynomu pro každý kořen k. Vydělte číslo x^{3}-3x^{2}+4 číslem x+1 a dostanete x^{2}-4x+4. Umožňuje vyřešit rovnici, ve které se výsledek rovná 0.
x=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\times 1\times 4}}{2}
Všechny rovnice typu ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit pomocí vzorce kvadratické rovnice: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. V uvedeném vzorci nahraďte a hodnotou 1, b hodnotou -4 a c hodnotou 4.
x=\frac{4±0}{2}
Proveďte výpočty.
x=2
Řešení jsou stejná.
x=-1 x=2
Uveďte všechna zjištěná řešení.