Přejít k hlavnímu obsahu
x, cubed, y, start superscript, 4, end superscript, z, start superscript, 4, end superscript, comma, x, squared, y, z, cubed, comma, x, squared, y, squared, z, squared
Nejmenší společný násobek
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{3}y^{4}z^{4}
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.