Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{x}{3} + 2 x + 2 \exponential{x}{2} + 70 $
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3x^{3-1}+2x^{1-1}+2\times 2x^{2-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
3x^{2}+2x^{1-1}+2\times 2x^{2-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 3.
3x^{2}+2x^{0}+2\times 2x^{2-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
3x^{2}+2x^{0}+4x^{2-1}
Vynásobte číslo 1 číslem 2.
3x^{2}+2x^{0}+4x^{1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
3x^{2}+2x^{0}+4x
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
3x^{2}+2\times 1+4x
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
3x^{2}+2+4x
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.