Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

yx^{2}=4x+1
Proměnná y se nemůže rovnat hodnotě 0, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou y.
x^{2}y=4x+1
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{x^{2}y}{x^{2}}=\frac{4x+1}{x^{2}}
Vydělte obě strany hodnotou x^{2}.
y=\frac{4x+1}{x^{2}}
Dělení číslem x^{2} ruší násobení číslem x^{2}.
y=\frac{4x+1}{x^{2}}\text{, }y\neq 0
Proměnná y se nemůže rovnat 0.