Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{x}{2} + 5 x + \fraction{52}{4} $
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2x^{2-1}+5x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
2x^{1}+5x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
2x^{1}+5x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
2x+5x^{0}
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
2x+5\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
2x+5
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.
x^{2}+5x+13
Vydělte číslo 52 číslem 4 a dostanete 13.