Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

25+10x=4225
Sloučením x^{2} a -x^{2} získáte 0.
10x=4225-25
Odečtěte 25 od obou stran.
10x=4200
Odečtěte 25 od 4225 a dostanete 4200.
x=\frac{4200}{10}
Vydělte obě strany hodnotou 10.
x=420
Vydělte číslo 4200 číslem 10 a dostanete 420.