Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{2}+14x+22=0
Kvadratický mnohočlen můžete rozložit pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), kde x_{1} a x_{2} jsou řešení kvadratické rovnice ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{-14±\sqrt{14^{2}-4\times 22}}{2}
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
x=\frac{-14±\sqrt{196-4\times 22}}{2}
Umocněte číslo 14 na druhou.
x=\frac{-14±\sqrt{196-88}}{2}
Vynásobte číslo -4 číslem 22.
x=\frac{-14±\sqrt{108}}{2}
Přidejte uživatele 196 do skupiny -88.
x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 108.
x=\frac{6\sqrt{3}-14}{2}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2}, když ± je plus. Přidejte uživatele -14 do skupiny 6\sqrt{3}.
x=3\sqrt{3}-7
Vydělte číslo -14+6\sqrt{3} číslem 2.
x=\frac{-6\sqrt{3}-14}{2}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2}, když ± je minus. Odečtěte číslo 6\sqrt{3} od čísla -14.
x=-3\sqrt{3}-7
Vydělte číslo -14-6\sqrt{3} číslem 2.
x^{2}+14x+22=\left(x-\left(3\sqrt{3}-7\right)\right)\left(x-\left(-3\sqrt{3}-7\right)\right)
Rozložte původní výraz pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Nahraďte -7+3\sqrt{3} za x_{1} a -7-3\sqrt{3} za x_{2}.