Přejít k hlavnímu obsahu
$x = -\fraction{4}{3} + \squareroot{52} $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Přiřadit x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x=-\frac{4}{3}+2\sqrt{13}
Rozložte 52=2^{2}\times 13 na součin. Přepište druhou odmocninu součinu \sqrt{2^{2}\times 13} jako součin druhých odmocnin \sqrt{2^{2}}\sqrt{13}. Vypočítejte druhou odmocninu čísla 2^{2}.