Přejít k hlavnímu obsahu
$x = \fraction{\exponential{(0.032)}{2} + \exponential{(0.032)}{2}}{\exponential{(0.156)}{4} + 0.0840} $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Přiřadit x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x=\frac{0.001024+0.032^{2}}{0.156^{4}+0.084}
Výpočtem 0.032 na 2 získáte 0.001024.
x=\frac{0.001024+0.001024}{0.156^{4}+0.084}
Výpočtem 0.032 na 2 získáte 0.001024.
x=\frac{0.002048}{0.156^{4}+0.084}
Sečtením 0.001024 a 0.001024 získáte 0.002048.
x=\frac{0.002048}{0.000592240896+0.084}
Výpočtem 0.156 na 4 získáte 0.000592240896.
x=\frac{0.002048}{0.084592240896}
Sečtením 0.000592240896 a 0.084 získáte 0.084592240896.
x=\frac{2048000000}{84592240896}
Rozbalte položku \frac{0.002048}{0.084592240896} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 1000000000000.
x=\frac{8000000}{330438441}
Vykraťte zlomek \frac{2048000000}{84592240896} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 256.