Přejít k hlavnímu obsahu
x, plus, x, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x+x\times 5
Sečtením 2 a 3 získáte 5.
6x
Sloučením x a x\times 5 získáte 6x.
x+x\times 5
Sečtením 2 a 3 získáte 5.
6x
Sloučením x a x\times 5 získáte 6x.