Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

931x+76=49\left(6\times 19+2\right)
Vynásobte obě strany rovnice číslem 931, nejmenším společným násobkem čísel 49,19.
931x+76=49\left(114+2\right)
Vynásobením 6 a 19 získáte 114.
931x+76=49\times 116
Sečtením 114 a 2 získáte 116.
931x+76=5684
Vynásobením 49 a 116 získáte 5684.
931x=5684-76
Odečtěte 76 od obou stran.
931x=5608
Odečtěte 76 od 5684 a dostanete 5608.
x=\frac{5608}{931}
Vydělte obě strany hodnotou 931.