Přejít k hlavnímu obsahu
$m - \fraction{2}{5} = -1 $
Vyřešte pro: m
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

m=-1+\frac{2}{5}
Přidat \frac{2}{5} na obě strany.
m=-\frac{5}{5}+\frac{2}{5}
Umožňuje převést -1 na zlomek -\frac{5}{5}.
m=\frac{-5+2}{5}
Vzhledem k tomu, že -\frac{5}{5} a \frac{2}{5} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
m=-\frac{3}{5}
Sečtením -5 a 2 získáte -3.