Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{g}{1} (3) $
Derivovat vzhledem k g
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Sdílet

3g^{1-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
3g^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
3\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
3
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.
g\times 3
Výpočtem g na 1 získáte g.