Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{1}{6} \exponential{x}{3} + \fraction{1}{2} \exponential{x}{2} - \fraction{15}{2} x - \fraction{43}{6} $
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{3}+3x^{2}-45x-43}{6}
Vytkněte \frac{1}{6} před závorku. Polynom x^{3}+3x^{2}-45x-43 není rozložitelný, protože nemá žádné racionální kořeny.