Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{3}+3x^{2}-45x-43}{6}
Vytkněte \frac{1}{6} před závorku. Polynom x^{3}+3x^{2}-45x-43 není rozložitelný, protože nemá žádné racionální kořeny.