Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

e^{\frac{1}{4}x}=20.5
Rovnici vyřešte použitím pravidel mocnitelů a logaritmů.
\log(e^{\frac{1}{4}x})=\log(20.5)
Vypočítejte logaritmus obou stran rovnice.
\frac{1}{4}x\log(e)=\log(20.5)
Logaritmus umocněného čísla je mocnitel vynásobený logaritmem daného čísla.
\frac{1}{4}x=\frac{\log(20.5)}{\log(e)}
Vydělte obě strany hodnotou \log(e).
\frac{1}{4}x=\log_{e}\left(20.5\right)
Použijte vzorec pro změnu základu logaritmu \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right).
x=\frac{\ln(\frac{41}{2})}{\frac{1}{4}}
Vynásobte obě strany hodnotou 4.