Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

a+b=-10 ab=1\times 25=25
Rozložte výraz vytýkáním. Nejdříve je nutné ho přepsat jako: c^{2}+ac+bc+25. Pokud chcete najít a a b, nastavte systém, který se má vyřešit.
-1,-25 -5,-5
Vzhledem k tomu, že výraz ab je kladný, mají hodnoty a a b stejné znaménko. Vzhledem k tomu, že výraz a+b je záporný, mají obě hodnoty a i b záporné znaménko. Uveďte všechny celočíselné páry, které dávají 25 produktu.
-1-25=-26 -5-5=-10
Vypočtěte součet pro jednotlivé dvojice.
a=-5 b=-5
Řešením je dvojice se součtem -10.
\left(c^{2}-5c\right)+\left(-5c+25\right)
Zapište c^{2}-10c+25 jako: \left(c^{2}-5c\right)+\left(-5c+25\right).
c\left(c-5\right)-5\left(c-5\right)
Vytkněte c z první závorky a -5 z druhé závorky.
\left(c-5\right)\left(c-5\right)
Vytkněte společný člen c-5 s využitím distributivnosti.
\left(c-5\right)^{2}
Zapište rovnici jako druhou mocninu dvojčlenu.
factor(c^{2}-10c+25)
Tento trojčlen má tvar druhé mocniny trojčlenu, který může být vynásobený společným činitelem. Druhé mocniny trojčlenů je možné rozložit nalezením druhých odmocnin vedoucího a koncového členu.
\sqrt{25}=5
Najděte druhou odmocninu koncového členu, 25.
\left(c-5\right)^{2}
Druhá mocnina trojčlenu je druhá mocnina dvojčlenu, který je součtem nebo rozdílem druhých odmocnin vedoucího a koncového členu, přičemž znaménko se určuje podle znaménka středního členu druhé mocniny trojčlenu.
c^{2}-10c+25=0
Kvadratický mnohočlen můžete rozložit pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), kde x_{1} a x_{2} jsou řešení kvadratické rovnice ax^{2}+bx+c=0.
c=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{\left(-10\right)^{2}-4\times 25}}{2}
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
c=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-4\times 25}}{2}
Umocněte číslo -10 na druhou.
c=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-100}}{2}
Vynásobte číslo -4 číslem 25.
c=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{0}}{2}
Přidejte uživatele 100 do skupiny -100.
c=\frac{-\left(-10\right)±0}{2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 0.
c=\frac{10±0}{2}
Opakem -10 je 10.
c^{2}-10c+25=\left(c-5\right)\left(c-5\right)
Rozložte původní výraz pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Nahraďte 5 za x_{1} a 5 za x_{2}.