Přejít k hlavnímu obsahu
a, minus, open bracket, minus, left parenthesis, b, minus, c, right parenthesis, plus, 2, left parenthesis, a, minus, c, right parenthesis, plus, 2, left parenthesis, b, minus, 2, right parenthesis, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k b-c, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
Opakem -c je c.
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem a-c.
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
Sloučením c a -2c získáte -c.
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem b-2.
a-\left(b-c+2a-4\right)
Sloučením -b a 2b získáte b.
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k b-c+2a-4, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
a-b+c-2a-\left(-4\right)
Opakem -c je c.
a-b+c-2a+4
Opakem -4 je 4.
-a-b+c+4
Sloučením a a -2a získáte -a.
a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k b-c, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
Opakem -c je c.
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem a-c.
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
Sloučením c a -2c získáte -c.
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem b-2.
a-\left(b-c+2a-4\right)
Sloučením -b a 2b získáte b.
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k b-c+2a-4, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
a-b+c-2a-\left(-4\right)
Opakem -c je c.
a-b+c-2a+4
Opakem -4 je 4.
-a-b+c+4
Sloučením a a -2a získáte -a.