Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{a}{3} - 4 \exponential{a}{2} + 2 a - 1 $
Derivovat vzhledem k a
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3a^{3-1}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
3a^{2}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 3.
3a^{2}-8a^{2-1}+2a^{1-1}
Vynásobte číslo 2 číslem -4.
3a^{2}-8a^{1}+2a^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
3a^{2}-8a^{1}+2a^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
3a^{2}-8a+2a^{0}
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
3a^{2}-8a+2\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
3a^{2}-8a+2
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.