Přejít k hlavnímu obsahu
$\subscript{T}{2} = \fraction{1.520 m m * 290 K}{380 m m} $
Vyřešte pro: K
Tick mark Image
Vyřešte pro: T_2
Tick mark Image

Sdílet

T_{2}\times 380m^{2}=1.52mm\times 290K
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 380m^{2}.
T_{2}\times 380m^{2}=1.52m^{2}\times 290K
Vynásobením m a m získáte m^{2}.
T_{2}\times 380m^{2}=440.8m^{2}K
Vynásobením 1.52 a 290 získáte 440.8.
440.8m^{2}K=T_{2}\times 380m^{2}
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
\frac{2204m^{2}}{5}K=380T_{2}m^{2}
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{5\times \left(\frac{2204m^{2}}{5}\right)K}{2204m^{2}}=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
Vydělte obě strany hodnotou 440.8m^{2}.
K=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
Dělení číslem 440.8m^{2} ruší násobení číslem 440.8m^{2}.
K=\frac{25T_{2}}{29}
Vydělte číslo 380T_{2}m^{2} číslem 440.8m^{2}.
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380mm}
Vynásobením m a m získáte m^{2}.
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380m^{2}}
Vynásobením m a m získáte m^{2}.
T_{2}=\frac{1.52\times 29K}{38}
Vykraťte 10m^{2} v čitateli a jmenovateli.
T_{2}=\frac{44.08K}{38}
Vynásobením 1.52 a 29 získáte 44.08.
T_{2}=1.16K
Vydělte číslo 44.08K číslem 38 a dostanete 1.16K.