Přejít k hlavnímu obsahu
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\times 6x^{3-1}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
18x^{3-1}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
Vynásobte číslo 3 číslem 6.
18x^{2}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 3.
18x^{2}+24x^{2-1}-50x^{1-1}
Vynásobte číslo 2 číslem 12.
18x^{2}+24x^{1}-50x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
18x^{2}+24x^{1}-50x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
18x^{2}+24x-50x^{0}
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
18x^{2}+24x-50
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.